H-color Herbol Scandiccare Paintsystem Colorex

 Úvod Produkty Aktuality Soutěž Reference Kontakt
 

Soutěž Herbol Historic

Soutěž o nejkvalitněji renovovanou fasádu objektu staršího 50 let barvami Herbol vznikla v roce 2001 a dosáhla v krátké době příznivého ohlasu. Nastavení soutěže vycházelo z poznatku, že názor na renovaci objektu může být odlišný u památkáře (zachování historické věrnosati), u dodavatele (optimální technické řešení s dlouhou životností) i u architekta (osobitá modernizace či barevnost). Pokud se v porotě sejdou všechny tři skupiny, potom za nejlepší fasádu bude zřejmě možno považovat tu s nejvyšší vzájemnou shodou.

Porotu v prvních letech tvořily následující osobnosti: za architekty Ing.arch.Tomáš Šantavý (Projektový ateliér Praha) a Ing.arch.Martin Rudiš (Architektonická kancelář Rudiš,Brno), za památkovou péči Ing.arch Ondřej Šefců (NPÚ Praha) a Ing.arch.Pavel Wewiora (NPÚ Brno) a za technology Ing. Viktor Heidingsfeld (VŠCHT, Ústav restaurování památek) a Ing.Michal Čech (H-COLOR s.r.o.). Mezi vítězné stavby se v uplynulých letech zařadily např. bazilika Panny Marie v Hejnicích na Frýdlantsku, gotická Plzeňská brána v Berouně, právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni či Thunovský palác (britská ambasáda) v Praze na Malé Straně.

Na počátku roku 2010 již byly shromážděny podklady pro 9.ročník soutěže. Stavebnictví ovšem naplno zasáhla ekonomická krize, a tak desítky nafocených fasád z připravovaného ročníku již zůstaly pouze ve firemním archivu. Na četné žádosti firem jsme se letos rozhodli soutěž opět obnovit. Pro rozšíření nabídky jsme v něm spojili poslední dva roky 2015 - 2016. Porota zůstala z poloviny stejná, pouze místo Ing.arch.Šefců zasedl Ing.arch Miloš Solař, Ph.D.(NPÚ-GŘ), a  místo Ing.Heidingsfelda nastoupil Ing.Pavel Jakoubek (Studio acht s.r.o.). Pozici Ing.arch.Rudiše zaujme pro rok 2018 Ing.arch. Marek Tichý (ARCHATT s.r.o.).

Shrnutí vítězných staveb 9.ročníku soutěže Herbol Historic 2015 – 2016:

1.místo:       Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha (136 bodů)
2.místo:       činžovní dům Praha 1, Žitná 45 (71 bodů)
3.místo:       Sklářské muzeum Kristiánov, Jizerské hory (33 bodů)
4.místo:       vila Liberec, Klášterní 15 (32 bodů)
5.místo:       templ Krásný Dvůr u Podbořan (29 bodů)

Foto vítězných fasád 12.10.17 Foto vítězných fasád 12.10.17 

Aktuálně připravujeme jubilejní 10.ročník soutěže s realizacemi roku 2017.