H-color Herbol Scandiccare Paintsystem Colorex

 Úvod Produkty Aktuality Soutěž Reference Kontakt
 

10. ročník soutěže Herbol Historic (2017)

V letošním jubilejním ročníku o nejlépe obnovenou historickou fasádu barvami Herbol zabodovaly u všech porotců dvě stavby, a též se podělily o čelní umístění. Zvítězila známá pražská secesní fasáda U Nováků v centru města, která zaujala jak nápravou nátěrových chyb z minulosti, tak i komplexní restaurátorskou činností. Za ní skončila drobná barokní fasáda z Bechyně, prakticky slavící zmrtvýchvstání po předchozí mnohaleté nulové péči ze strany státu. Je potěšitelné, že do první pětice staveb se po mnoha letech dokázaly prosadit i stavby mimopražské, kromě zmíněné Bechyně na třetím místě relativně „mladý“ funkcionalistický dům v Brně - Údolní ulici, následovaný celodřevěnou Tržní kolonádou v Karlových Varech, přestože se v tomto případě jedná pouze o 25 let starou kopii původní socialismem zcela zdevastované stavby.

Shrnutí vítězných staveb 10.ročníku Herbol Historic 2017, vybrané názory porotců:

1. místo: Dům U Nováků, Vodičkova 30, Praha (115 bodů, firma Gryf ART s.r.o., Praha)

Dům U Nováků, Vodičkova 30, Praha Dům U Nováků, Vodičkova 30, Praha 

Ing.arch.Solař: Oceňuji použití vápenného nátěru, kultivované jednobarevné řešení a celkově zdařilý výsledek. Mezi trojici nejlepších jej řadím proto, že se jedná o složitou a náročnou obnovu spojenou s restaurováním a obnovou umělecko-řemeslných děl včetně barevnosti.

Ing.arch.Šantavý: Obnova náročně řešené průčelní fasády domu byla provedena velmi zdařile, dům září jako vzácný šperk. Vysoce je třeba ocenit pozornost věnovanou vyladění barev a uměleckořemeslným detailům.

 

2. místo: Bechyně, Klášterní 37 (88 bodů, firma RE-IN s.r.o., Tábor)

Bechyně, Klášterní 37

Ing.arch.Tichý: Výborně zvolený přirozený a zemitý odstín okru společně se světlým okrem. Technologie vápenné barvy zajistila dostatečně živý vzhled „prázdné“ plochy a plnou sametovou optiku.

Ing.arch.Wewiora: Krásná barokní fasáda, kde je výsledek skutečnou obnovou. Fotografie stavu před zahájením prací ukazují, že muselo jít o velmi pozitivní souhru investora, dodavatelů a památkového dohledu.

 

3. místo: Brno, Údolní 25 (86 bodů, firma D.Vaněrka, Brno)

Brno, Údolní 25

Ing.arch.Šantavý: Zajímavá ukázka meziválečné brněnské architektury, která byla při opravě zaslouženě respektována.

Ing.arch.Weviora: Jako architekt musím ocenit kvalitní obnovu funkcionalistické architektury. Investor splnil požadavky státní památkové péče i v situaci, kdy dům není evidovanou památkou a vliv památkářů byl jen z pozice dohledu na obnově nemovitostí ležící v městské památkové rezervaci. Ukazuje se, že krásná je i fasáda domu, jehož stáří není 100 a více let.

 

4. místo: Karlovy Vary, Tržní kolonáda (67 bodů, firma A.Bláha, Karlovy Vary)

Karlovy Vary, Tržní kolonáda

Ing.arch.Solař: Na první místo jsem vybral Tržní kolonádu především proto, že je jiná. Její obnova je provedením i výsledkem velmi zdařilá. Bonusem navíc oproti ostatním je i skutečnost, že se jedná o dřevěnou stavbu. Oceňuji, že se věnovala pozornost jak barevnosti, tak i materiálovému řešení a provedení, což u dřevěných staveb bohužel zatím není úplně běžná praxe.

Ing.arch.Tichý: Zde bude především zajímavé sledovat stárnutí …

 

5. místo: Praha 10, Donská 16 (56 bodů, firma ArtVia s.r.o., Dřevčice)

Praha 10, Donská 16

Ing.Jakoubek: Pečlivá celková rekonstrukce fasády s chvályhodnou snahou obnovy dle původního návrhu. Silikát k fasádě tohoto stáří je dle mne O.K.

Ing.Čech: Zatímco na venkově dnes obnova stoletých domků probíhá osekáním ozdobných prvků a přeštukováním fasády do hladka (místní zedníci nic jiného neumí), takže fasáda prakticky „oslepne“, zde naopak osvícený investor podle staré fotodokumentace nechal obnovit různé struktury omítek, zničené při minulých přestavbách. Krásná ukázka nepříliš časté secesní fasády.

 


Soutěž Herbol Historic 2015 - 2016

Soutěž o nejkvalitněji renovovanou fasádu objektu staršího 50 let barvami Herbol vznikla v roce 2001 a dosáhla v krátké době příznivého ohlasu. Nastavení soutěže vycházelo z poznatku, že názor na renovaci objektu může být odlišný u památkáře (zachování historické věrnosati), u dodavatele (optimální technické řešení s dlouhou životností) i u architekta (osobitá modernizace či barevnost). Pokud se v porotě sejdou všechny tři skupiny, potom za nejlepší fasádu bude zřejmě možno považovat tu s nejvyšší vzájemnou shodou.

Porotu v prvních letech tvořily následující osobnosti: za architekty Ing.arch.Tomáš Šantavý (Projektový ateliér Praha) a Ing.arch.Martin Rudiš (Architektonická kancelář Rudiš,Brno), za památkovou péči Ing.arch Ondřej Šefců (NPÚ Praha) a Ing.arch.Pavel Wewiora (NPÚ Brno) a za technology Ing. Viktor Heidingsfeld (VŠCHT, Ústav restaurování památek) a Ing.Michal Čech (H-COLOR s.r.o.). Mezi vítězné stavby se v uplynulých letech zařadily např. bazilika Panny Marie v Hejnicích na Frýdlantsku, gotická Plzeňská brána v Berouně, právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni či Thunovský palác (britská ambasáda) v Praze na Malé Straně.

Na počátku roku 2010 již byly shromážděny podklady pro 9.ročník soutěže. Stavebnictví ovšem naplno zasáhla ekonomická krize, a tak desítky nafocených fasád z připravovaného ročníku již zůstaly pouze ve firemním archivu. Na četné žádosti firem jsme se letos rozhodli soutěž opět obnovit. Pro rozšíření nabídky jsme v něm spojili poslední dva roky 2015 - 2016. Porota zůstala z poloviny stejná, pouze místo Ing.arch.Šefců zasedl Ing.arch Miloš Solař, Ph.D.(NPÚ-GŘ), a místo Ing.Heidingsfelda nastoupil Ing.Pavel Jakoubek (Studio acht s.r.o.). Pozici Ing.arch.Rudiše zaujme pro rok 2018 Ing.arch. Marek Tichý (ARCHATT s.r.o.).

Shrnutí vítězných staveb 9.ročníku soutěže Herbol Historic 2015 – 2016:

1.místo: Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha (136 bodů)
2.místo: činžovní dům Praha 1, Žitná 45 (71 bodů)
3.místo: Sklářské muzeum Kristiánov, Jizerské hory (33 bodů)
4.místo: vila Liberec, Klášterní 15 (32 bodů)
5.místo: templ Krásný Dvůr u Podbořan (29 bodů)

 

1. místo: Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha1. místo: Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha

1.místo: Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha


2.místo: činžovní dům Praha 1, Žitná 452.místo: činžovní dům Praha 1, Žitná 45

2.místo: činžovní dům Praha 1, Žitná 45


3.místo: Sklářské muzeum Kristiánov, Jizerské hory3.místo: Sklářské muzeum Kristiánov, Jizerské hory

3.místo: Sklářské muzeum Kristiánov, Jizerské hory


4.místo: vila Liberec, Klášterní 15

4.místo: vila Liberec, Klášterní 15


5.místo: templ Krásný Dvůr u Podbořan

5.místo: templ Krásný Dvůr u Podbořan


 

Aktuálně připravujeme jubilejní 10.ročník soutěže s realizacemi roku 2017.

 

Prank sombody with the fake Windows 10 upgrade screen which never ends. Open the site in a web browser and go full screen with the F11 key.