H-color

Soutěž Herbol Historic

Vyhodnocením poroty skončil již 12. ročník (2019) soutěže o nejlépe obnovenou historickou fasádu v uplynulém roce za použití barev Herbol. V porotě zasedli za památkáře Ing.arch. Miloš Solař, Ph.D. (NPÚ-GŘ, Praha) a Ing.arch. Pavel Wewiora (NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně), za architekty Ing.arch.Tomáš Šantavý (Proj. ateliér pro architekturu a pozemní st. s.r.o.) a Ing. arch. Marek Tichý (ARCHATT s.r.o., Brno), a za technology Ing. Pavel Jakoubek (St...udio acht s.r.o., Praha) a Ing. Michal Čech, CSc. (H-Color s.r.o.).

Shrnutí vítězných staveb 12. ročníku Herbol Historic, vybrané názory porotců:

1. místo: Millesimovský palác, Celetná 130, Praha 1 (firma Avers s.r.o.)

 01-2019-Praha 1, Celetná 130 

Vítězný vavřín získal Millesimovský palác v Praze 1, Celetné 13 - rozlehlý barokní palác s pestrou historií, který zažil italský hraběcí rod, Ústav marxismu-leninismu i vědce z Univerzity Karlovy. Obnovu provedla firma Avers s.r.o.

Ing.arch. Tichý: Použití problémy přitahujícího modrého odstínu klade vysoké nároky na přirozenost barvy. Zde se optika povrchu a odstín sešly ve velmi příjemném provedení.

Ing. Čech: Z technologického pohledu dokonalá práce ve všech směrech s atypickým, ale velmi dobře sladěným barevným pojetím. Nevím, jak vypadala okenní křídla před 250 lety. Pokud by však zůstala v dosavadní bílé úpravě, byl by vzhled paláce dost chladný. Hnědá křídla plochu modrobílé fasády opticky proteplila.

2. místo: Tomášská ulice, Praha (firma Oliver Braun s.r.o.)

02-2019-Praha 1, Tomášská 15 

Druhý v pořadí skončil soubor osmi domů v Tomášské ulici v Praze na Malé Straně, restaurovaný pro potřeby Parlamentu ČR firmou Oliver Braun s.r.o.

Ing.arch. Solař: Obnova uličních fasád bloku malostranských domů zabraných a přestavěných v 80. a 90. letech Poslaneckou sněmovnou je representantem velkých a náročných akcí s množstvím restaurátorských prací. Důvodem výběru je jak zdařilý výsledek, tak náročnost provedení. Oceňuji vápenné nátěry.

3. místo: Státní opera Praha (Terrigena Art s.r.o.)

 03-2019-Praha 1, Státní opera 

Ing. Jakoubek: Náročná významná realizace, kde se evidentně řešilo množství problémů, a která dopadla dobře i s ohledem na užití silikátové báze.

Na dalších místech skončily 200 let stará bývalá škola v Měčíně u Klatov a dřevěný lovecký zámeček Šámalova chata na Nové Louce v Jizerských horách.

 04-2019-Měčín 1 

Ing.arch. Šantavý: Velmi dobře zvládnutá obnova jednoduché klasicistní budovy, která je dnes určitě chloubou obce a inspirací pro další stavebníky.

 05-2019-Nová louka 1 

Ing.arch.Wewiora: Realizovaná obnova, kterou jsem vybral na první místo je pro mne, profesí památkáře, výsledkem velmi citlivého přístupu k materiálům, které byly v historii běžné, avšak vzhledem ke vnějším vlivům (podnebí, náchylnost k hoření apod.) se dochovaly v malé míře.

 

Na většině staveb byla použita vápenná barva Herbol Mineralfarbe, pouze na Státní opeře předepsali památkáři barvu silikátovou. Dřevěná Šámalova chata byla obnovena dvojitým nátěrem rozpouštědlové lazury Offenporig Pro-Décor v tmavém odstínu palisandr.