H-color

Antikorozní nátěr Herbol – Protector

Speciální barva na zinek, ocel, železo a hliník

zaručená přilnavost díky optimálnímu spojení s podkladem
dvojnásobná aktivní antikorozní ochrana
hospodárné řešení – základní i vrchní nátěr stále Protectorem

Protector - hlavní výhody

lepší přilnavost k podkladu díky epoxi-esterovému pojivu

zlepšená antikorozní ochrana díky nové kombinaci aktivních pigmentů

vyšší světlostálost díky UV-filtru, který zpomaluje rozpad pojiva UV-záření

Klasické nátěry
pasivní pigmenty se v pojivu nemění
Protector
pevné propojení nátěru s podkladem
z lehkých kovů (Al, Cu) nebo pozinku díky reakci pigmentů s pojivem
Klasické nátěry
absorpce UV-záření
Protector
absorpce UV-záření a volných radikálů

Příprava pozinkovaného podkladu

Doporučený postup
dle německé stavební směrnice BFS - č. 5:


Složení čisticí kapaliny:
- 10 l vody
- 0,5 l čpavkové vody 25%
- 10 ml smáčedla (kuchyňský Pril, Jar apod.)

Železo

Ocel

Zinek

Hliník

Základní nátěr

Mezinátěr

Vrchní nátěr

Spotřeba
celkem/m2

Přípravné práce

Zinek: zbrousit pod čpavkovou lázní, opláchnout vodou
Železo, ocel: m
echanicky odrezit, odmastit nitroředidlem
Hliník:
vyčistit nitroředidlem, zdrsnit
Průmyslové nátěry:
Práškové barvy představují problematický podklad, čím matnější, tím rizikovější.
Zdrsnit louhováním, poté omýt vodou
Silnovrstvý nátěr polomatný, rozpouštědlovýHerbol-Protector
120 ml

Upozornění:
Protector-Metallic jako základní nátěr poskytuje zlepšenou ochranu proti korozi
Herbol-Protector
120 ml
Herbol-Protector
120 ml
Herbol-Protector
360 ml
Velmi otěruvzdorný nátěr polomatný nebo vysoce lesklý, rozpouštědlovýVodouředitelný Herbol-Hydroprimer bílý či barevný 
80 ml

Alternativa: rozpouštědlový Herbol-Allgrund 
80 ml
Vodouředitelný Herbol-Hydroprimer bílý či barevný 
80 ml

Alternativa: rozpouštědlový Herbol-Allgrund 
80 ml
Hedvábně lesklý:

Herbolux PU-Satin barevný či bílý 
90 ml

Alternativa: 
vysoký lesk 
Herbolux Gloss
90 ml
Herbol-Hydroprimer
160 ml

Alternativa: Allgrund 
160 ml 

Herbolux
PU-Satin 
90 ml 

Alternativa: Herbolux Gloss 
90 ml
Na podkladu práškové barvyHerbol- 2K-
Epoxi-Primer 
70 ml
Herbol- 2K-
Epoxi-Primer 
70 ml
Hedvábně lesklý:

Herbolux
PU-Satin barevný či bílý 
90 ml

Alternativa: 
vysoký lesk 
Herbolux Gloss
90 ml
Herbol- 2K-
Epoxi-Primer 
140 ml 

Herbolux
PU-Satin 
90 ml 

Alternativa: 
Herbolux Gloss 
90 ml